PPC 102

Всички теми и лекции

Проучване на ключови думи за PPC

Негативни ключови думи

Оптимизиране на видовете ключови думи

Ключови думи и дълги словосъчетания

Оптимизиране текстовете на вашите реклами

Разширения на рекламите

Оптимизиране на ландинг страниците

А/Б Тестове

Отчитане на реализациите / продажбите

Управление на рекламният ви бюджет

AdWords анализ

PPC за Напреднали

Всички теми и лекции

Ремаркетинг

Динамично вмъкване на ключови думи

AdWords за мобилни устройства

Проследяване на позвъняванията

Гео таргетиране и локално PPC

Рекламиране в различните часове на денонощието

PPC за генериране на потенциални клиенти

PPC за B2B компании

Най-добрите 7 практики за новите разширени рекламни формати на Google

10 неща, които сте длъжни да знаете за разширените рекламни формати на Google

Как да създавате разширени текстови рекламни за Google [Безплатно ръководство]

Marketing U